Жариялану этикасы

“Қазақстан хирургиясының хабаршысы” журналында мақала жариялау дәйекті және құрметті білім желісін құрудағы маңызды құрылымдық элемент болып табылады. Бұл авторлар мен оларды қолдайтын мекемелердің жұмыс сапасының тікелей көрінісі.

Рецензияланған мақалалар ғылыми әдісті құрайды және қамтиды. Сондықтан жариялау процесіне қатысатын барлық адамдар үшін болжамды этикалық мінез-құлық стандарттары туралы келіссөздер жүргізу маңызды: автор, журнал редакторы, шолушы, баспагер және қоғам.

“А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық хирургия ғылыми орталығы” АҚ “Қазақстан хирургиясының хабаршысы” журналының баспагері бола отырып, жарияланымның барлық кезеңдерінде қамқоршылық бойынша міндеттемелерді өте байыпты қабылдайды және өзінің этикалық және басқа да міндеттемелерін мойындайды.

Біз жарнама, қайта шығару және басқа да коммерциялық кірістер редакцияның шешімдеріне әсер етпейтінін қамтамасыз етуге жауаптымыз. Бұдан басқа, “Қазақстан хирургиясының хабаршысы” журналы мен редакциялық кеңес мүмкіндік пен қажеттілік жағдайында басқа журналдармен және/немесе баспагерлермен байланысқа жәрдемдесетін болады.