Шолу

Рецензиялау-ғылыми журналдың негізі. Редактор автордың зерттеуін оның бағалауынсыз профиль маманы жариялай алмайды. Редактордың, шолушының және автордың қарым-қатынасы сенімге негізделген, сондықтан барлық қатысушылардың жауапкершілікпен және этикалық мінез-құлқы маңызды. Баспа этикасы жөніндегі Комитет (ағылш. Committee on Publication Ethics, COPE) рецензенттерге ғылыми мақаланы бағалау және кері байланыс дайындау бойынша нұсқаулық әзірледі.

Рецензенттерге арналған негізгі этикалық принциптер:

Біз барлық мамандарды құжаттың толық мәтінімен танысуға және ғылыми журналдарға мақалаларды қарау кезінде нұсқаулықты пайдалануға шақырамыз. Егер Сізде рецензияланған мақалаға қатысты этикалық күмәніңіз болса (қайталанатын жарияланым, идеяның немесе мәтіннің плагиаты, сенімсіз нәтижелер), сізге рецензия сұрауын жіберген редакторға хабарлауды ұмытпаңыз.