Авторларға арналған нұсқаулық

Авторларға арналған нұсқаулық

“Қазақстан хирургиясының хабаршысы” журналы кардиохирургия, ангиохирургия, абдоминалды хирургиясы, онкология, урология, анестезиология-реаниматология, оториноларингология, травматология, трансплантология, микрохирургия, Пластикалық хирургия сияқты салаларда ғылыми ақпарат алмасуға арналған форум болып табылады. Журналға мақалаңызды жібермес бұрын төмендегі нұсқауларды толығымен оқып шығыңыз. Журнал клиникалық және/немесе эксперименттік зерттеулер бойынша түпнұсқа мақалаларды, әдеби шолуларды, әдеттен тыс синдромдар мен аурулармен клиникалық жағдайлардың сипаттамаларын, түпнұсқа суреттері бар денсаулық ғылымдары бойынша білімді дамытуға бағытталған қысқаша хабарламаларды, сондай-ақ редакторға жазған хаттарын жариялайды. Жариялау туралы түпкілікті шешімді редакциялық алқа және кем дегенде екі тәуелсіз рецензент қабылдайды. Жарияланымға қабылданған мақалалардың авторлық құқығы журналдың редакциясына тиесілі. Журнал жылына төрт рет (тоқсан сайын) шығарылады. Журналдың тілі – ағылшын, қазақ және / немесе орыс. Журналға ұсынылатын қолжазбалар бұрын жарияланбауы және / немесе басқа журналда қаралмауы тиіс (ғылыми конференцияларда материалдың алдыңғы ауызша немесе стендтік баяндамасы болған жағдайда, автор бұл туралы хабарлауы тиіс). Журналда жарияланған мақалаға (этикалық, ғылыми, құқықтық тараптар және т.б.) толық жауапкершілік авторға тиесілі. Көрсетілген талаптарға сәйкес келмейтін қолжазбалар қаралмайды.

“Қазақстан хирургиясының хабаршысы” журналының сұрақтарына қатысты барлық хат-хабарлар (мақала беру, бақылау, рецензенттердің пікірлері, файлдарды қарау, толтырылған нысандарды беру және т.б.) онлайн-режимде жүргізілуі тиіс. Қолжазбалар туралы ережелер төменде келтірілген.

ДИЗАЙН БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ

Қолжазбалар Microsoft Word бағдарламасының көмегімен жазылуы керек. Барлық қолжазбалар, суреттер мен фотосуреттер электронды түрде, word және PDF форматтарында интернет-Парақ арқылы ұсынылуы керек. Авторлар қолжазбаларда авторлардың жеке басы мен зерттеу жүргізілген мекеме туралы ақпарат жоқ екеніне көз жеткізуі керек (титул парағынан басқа).

Барлық қолжазбалар келесі ретпен ұсынылуы керек:

Шолу мақалаларында атауы мен абстрактісі қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. Шолу мақаласының абстрактісіндегі сөздер саны 300-ден аспауы керек. Шолу мақалаларындағы кестелер мен суреттердің (немесе фотосуреттердің) саны 6-дан аспауы тиіс. Тезистер абзац түрінде жазылуы керек. Қолжазбаны безендіру кезінде авторлар шолу мақаласы үшін үлгіні пайдалана алады.

Түпнұсқа мақалаларда атауы мен абстрактісі қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. Түпнұсқа мақаладағы сөздердің саны мақала мәтіні үшін 4000-нан аспауы керек (дерексіз, Пайдаланылған әдебиеттер тізімінен, кестелерден, суреттерден және түсіндірмелерден басқа) және дерексіз үшін 300-ден аспауы керек. Пайдаланылған әдебиеттер саны 40-тан аспайды, сондай-ақ кестелер мен суреттер үшін шектеу 10-ға дейін. Абстракт келесі тармақтарды қоса ресімделуі керек: Мақсат, әдістер, нәтижелер, қорытынды және кілт сөздер. Қолжазбаны безендіру үшін авторлар түпнұсқа мақаланың шаблонын қолдана алады.

Клиникалық жағдайлардың сипаттамаларында атауы мен абстрактісі қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. Клиникалық жағдайлардың сипаттамалары келесі ретпен жазылуы керек: кіріспе, іс-презентация, талқылау және пайдаланылған әдебиеттер тізімі. Машинамен басылған беттердің саны 8 беттен аспауы және 3 суреттен аспауы тиіс. Абстрактіде сөздердің саны 200-ден аспайды, бір абзац түрінде жазу керек. Қолжазбаны жобалау үшін авторлар клиникалық жағдайды сипаттау үлгісін қолдана алады.

Редакторға хаттар, қысқаша хабарламалар, баяндамалар, медицина ғылымдары саласындағы жетістіктер туралы ақпарат машинкамен басылған 2 беттен аспауы тиіс. Олар сондай-ақ атауды және дерексіз қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде (50 сөзден аспайтын) ұсынылуы тиіс.

ҚОЛЖАЗБАНЫ БЕЗЕНДІРУ

Зерттеудің барлық бөлімдері мен қолжазба форматтарын рәсімдеуге қойылатын жалпы талаптар халықаралық медициналық журнал редакторлары комитетінің ұсыныстарына сәйкес келуі керек.

Титул парағы

Түпнұсқа мақалалардың атауы 100 таңбадан аспауы керек, ал клиникалық жағдайлардың сипаттамаларында 80 таңбадан аспауы керек. Атауы ағылшын және қазақ / орыс тілдерінде жазылуы тиіс. Автор ретінде белгіленген барлық қатысушылардың аты-жөні, сондай-ақ зерттеу жүргізілген мекеменің мекен-жайы Нақты және нақты жазылуы керек. Егер зерттеу бұрын қандай да бір ғылыми конференцияның жұмысында ұсынылған болса, осы іс-шараның атауы мен өткізілетін күнін (күн-ай-жыл) көрсету қажет. Редакциямен жұмыс істеу үшін автордың аты-жөні, сондай-ақ пошта мекенжайы, телефон және факс нөмірі, электрондық пошта мекенжайы мұқаба парағының төменгі жағында көрсетілуі керек. Авторлар бұл үлгіні мұқаба бетін безендіру үшін пайдалана алады.

Тезистер (Дерексіз)

Тезистер жеке парақтарда ұсынылуы керек. Қолжазбаның атауы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс. Тезистердің көлемі түпнұсқа мақалалар үшін 300 сөзден және клиникалық жағдайды сипаттайтын 200 сөзден аспауы керек. Түйінді сөздер түпнұсқа мақалалар абстрактісінің төменгі бөлігінде қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ұсынылуы тиіс және 5 сөзден аспауы тиіс. Кілт сөздерді таңдағанда, авторлар медициналық тақырыптарды (MeSH) және IndexMedicus тізімін қатаң қолдануы керек. Абстрактіде қысқартылған сөздер қолданылмауы керек.

Мәтін

Мақаланың мәтінінде келесі бөлімдер болуы керек:” кіріспе”,” материалдар мен әдістер”,” нәтижелер “және бөлек”талқылау” бөлімі.

Кіріспеде зерттеудің мәні мен мақсаты нақты анықталуы керек, бұл бөлім зерттеудің алғышарттарын қамтамасыз етуі керек. Нақты мақсаттарды немесе зерттеу гипотезасын негіздеу немесе көрсету қажет. Кіріспеде қолжазба тақырыбына тікелей сәйкес келетін дереккөздерге ғана сілтеме жасау керек. Жарияланбаған материалдар мен есеп беру хабарламаларына сілтеме жасауға болмайды.

Материалдар мен әдістер: олар зерттеу күні мен дизайнын, қатысушылардың сипаттамасын немесе жұмыста қолданылатын материал түрін, жүргізілген барлық іс-шаралардың сипаттамасын және статистикалық талдау түрін қамтуы керек. Тексерілген немесе эксперименталды қатысушыларды (сау адамдар немесе пациенттер, соның ішінде бақылау тобы) қосу критерийлерін, соның ішінде Алып тастау критерийлері мен популяция сипаттамасын нақты сипаттаңыз. Зерттеудің бастапқы және қайталама нәтижелерін көрсетіңіз. Әдістерді, жабдықты сипаттаңыз (жақшаға өндірушінің аты мен мекен-жайын жазыңыз). Сондай-ақ, кез-келген басқа зерттеуші нәтижелерді қайталай алатындай процедураларды егжей-тегжейлі сипаттаңыз. Статистикалық терминдерге, аббревиатуралар мен белгілерге анықтама беру керек. Бағдарламалық жасақтаманың статистикалық пакетін және пайдаланылған нұсқасын көрсетіңіз. Статистикалық әдістерді егжей-тегжейлі және қол жетімді етіп сипаттаңыз, сонда оқырман бастапқы мәліметтерге сәйкес олардың осы зерттеуге жарамдылығын және нәтижелерге сәйкес сандық деректерді тексеруге мүмкіндік алады. Зерттеу барысында алынған барлық ақпарат “нәтижелер” бөлімінде көрсетілуі керек.

Нәтижелер: бұл бөлімде алынған мәліметтер мен статистикалық талдау нәтижелері көрсетілуі керек. Нәтижелер бірінші кезекте негізгі немесе маңызды қорытындыларды бере отырып, мәтін, кестелер және сызбалар түрінде логикалық ретпен ұсынылуы керек. Мақаланың мәтінінде кестелерде және/немесе суреттерде берілген деректерді қайталамаңыз; тек маңызды нәтижелерге баса назар аударыңыз және қорытындылаңыз. “Материал және әдістер”бөлімінде ұсынылған зерттеудің бастапқы және соңғы нүктелерінің нәтижелерін көрсетіңіз. Демографиялық көрсеткіштер бойынша деректердің сипаттамасы, мысалы, жасы мен жынысы, ілеспе ауру және зерттеу тобына немесе кіші тобына қатысты басқа ақпарат міндетті түрде көрсетілуі керек.

Талқылау: бұл бөлім зерттеу нәтижелерін түсіндіруді қамтуы керек. Бұл деректер әдебиетте сипатталған басқа зерттеулердің нәтижелері аясында талқылануы керек. Мәтіндік мазмұн грамматика және тыныс белгілері ережелеріне сәйкес жасалуы керек. Зерттеудің жаңа және маңызды аспектілерін және олардан қол жетімді ең жақсы дәлелдердің бүкіл жиынтығы аясында туындайтын қорытындыларды атап өтіңіз. Бұл бөлімде қолжазбаның басқа бөлімдерінде келтірілген деректерді немесе басқа ақпаратты егжей-тегжейлі қайталауға болмайды (мысалы, кіріспеде немесе нәтижелер бөлімінде). Мүмкіндігінше сөздерді қысқартудан аулақ болыңыз. Егер сіз қысқартылған сөзді қолданған болсаңыз, онда бұл сөз бірінші рет кездесетін мәтінде жақшаға қысқартылған нұсқаны көрсету керек. Сілтемелер, сызбалар, кестелер мен иллюстрациялар мәтінде көрсетілген ретпен дәйекті түрде нөмірленуі керек. Мақала мәтінінде кездесетін барлық өлшем бірліктері өлшем бірліктері үшін халықаралық стандарттарға сәйкес ұсынылуы керек.

Қорытындыларды зерттеу мақсаттарымен байланыстыруға болады, бірақ сіз алған мәліметтермен расталмаған біліктілігі жоқ мәлімдемелер мен тұжырымдардан аулақ болыңыз. Жұмыстың әлі аяқталмағанын және одан әрі зерттеуді қажет ететінін алға тарта отырып, зерттеуіңіздің дұрыс емес деректері бойынша “қорытындылар” бөліміндегі мәлімдемеден аулақ болыңыз.

Алғыс: авторлық критерийлерге сәйкес келмейтін барлық зерттеуге қатысушылар “алғыс” бөлімінде тізімделуі керек.

Әдебиеттер тізімі.

Әдебиеттер тізімі екі аралықпен бөлек парақта көрсетілуі керек. Қолданылған әдебиеттер араб цифрларымен дәйекті түрде нөмірленуі керек [төртбұрышты жақшада] ол мәтінде алғаш рет айтылған ретпен. Сілтеме нөмірі сөйлемнің соңында нүктенің алдына қойылуы керек. Бірнеше пайдаланылған сілтеме нөмірлері болған кезде”, “олардың арасында” және ” – ” сандар арасында 3 немесе одан да көп дәйекті сілтемелер қолданылған кезде енгізілуі керек (мысалы, [1,2], [1-3]). Журналға сілтеме келесі ақпаратты қамтуы керек: жыл, том, мақаланың бірінші және соңғы беттері. Кітапқа сілтемелер тек бір жылды, мақаланың бірінші және соңғы беттерін қамтуы керек. Авторлар сілтемелерде тегі мен аты-жөнін көрсетуі керек. Журнал атауы Index Medicus жүйесіне сәйкес қысқартылуы керек. Әдебиеттер тізіміне авторлардың саны 4-тен аспайтын барлық авторлар кіруі керек, бірақ 5 немесе одан да көп авторлар болған кезде алғашқы 3 автордың тегі жазылады, содан кейін “және т. б..”Немесе, ГОСТ 7.0.5-2008 стилі үшін ұсыныстарды орындаңыз. ГОСТ стилі дәйексөздерді басқару бағдарламалық жасақтамасында қол жетімді (мысалы, EndNote, Biblatex және Zotero).

Журналға сілтемелер:

Абдилова ГБ, Нурахова АД, Маймакова АМ және т.б. В вирустық гепатитінің серологиялық диагнозының маркерлері // Қазақстан хирургиясының хабаршысы журналы. – 2017. –(50) ‑ №1. – Б. 5-9.

Solak Y., Yilmaz M. I., Saglam M., et al. Mean corpuscular volume is associated with endothelial dysfunction and predicts composite cardiovascular events in patients with chronic kidney disease // Nephrology (Carlton). – 2013. – Vol. 18. – N.11. – P. 728-735.

Кітапқа сілтеме

Handbook of Kidney Transplantation // Danovitch GM. ed. Little, own and Company (Inc.). Boston. 1996. – P. 323-328

Клиникалық зерттеулерде статистикалық әдістерді қолданудың негізгі принциптері / / Лапач СН, Чубенко АВ, Бабич ДС. Морион. Киев. 2002. –Б. 125-160.

Кітап тарауларына сілтемелер:

Novick A.C. Alternative bypass techniques in renal revascurarization // In: Renal Vascular Disease / Novick A.C., Scoblle J., Hamilton G. eds. W.B. Sanders. London. 1995. –P. 497-509

Davison AM, Cameron JS, Grunfeld JP, Kerr DNS, Ritz E, Winerals CG. Mesengiocapillary glomerulonephritis // In: Oxford Textbook of Clinical Nephrology / Williams G, ed. Oxford University Press. New York. 1998. –P. 591-613

Кестелер

Кестелер екі аралықпен бөлек параққа басылуы керек. Әр кестеде кестенің атауы мен нөмірленуі мәтінде бірінші рет көрсетілген ретпен болуы керек. Кестеде қолданылатын барлық қысқартулар алфавиттік тәртіпте кестенің түсіндірмесінде ұсынылуы керек (мысалы, өкпе артериясының СЛ ‑ стенозы; DMJP-қарыншалық септальды ақау).

Суреттер мен иллюстрациялар

Суреттер мен иллюстрациялардың атауы мен нөмірленуі де болуы керек. Суреттер анық болуы керек және JPEG форматында кемінде 300 нүкте / дюйм (DPI) болуы керек. Суреттер онлайн беру кезінде сайтта бөлек ұсынылуы керек. Мақалада салынған суреттер мен иллюстрациялар қабылданбайды. Егер автор түрлі-түсті суретті жариялау үшін қосымша ақы төлеуге дайын болса, біз түрлі-түсті сызбаларды басып шығарамыз; әйтпесе, барлық иллюстрациялар ақ-қара түсте жарияланады. Суреттер мен иллюстрацияларда қолданылатын барлық қысқартулар суреттің түсіндірмесінде алфавиттік ретпен ұсынылуы керек. Микрографтардың орындалу техникасы мен үлкейту коэффициенті (мысалы: микроскопиялық иллюстрациялар) көрсетілуі керек. Редакция мақалаға кез-келген өзгерістер енгізуге құқылы, егер мұндай өзгерістер материалда ұсынылған ғылыми деректердің құндылығын сұраса.

Рецензиядан кейін қайта қарау

Авторлар онлайн-жүйенің тиісті өрісінде және жүктелген қосымша файлдарда сарапшының қарауынан кейін ұсынылуы мүмкін барлық ескертулерге тармақтар бойынша жауап беруі тиіс. Сонымен қатар, авторлар қолжазбаға қажетті өзгерістер енгізіп, оларды бөліп көрсетіп, онлайн-жүйеде ұсынуы керек. Авторлар бұл үлгіні автордың жауап формасы ретінде қолдана алады.

Соңғы тексеру

Онлайн қадамдар

Журналды онлайн беру бетінде:

Жаңа мақала жіберіңіз:

Соңғы кезеңде 5 файл жүктелуі керек: мұқаба парағы, мақала файлы, PDF мақала файлы, авторлық құқықты беру формасы (олар негізгі файлдарға жүктелген*) және қосымша файлдар (суреттер, фотосуреттер және графиктер).

Плагиатты тексеру саясаты: плагиат пен дубляж жариялауға рұқсат етілмейді, олар Жарияланымдар этикасы комитетінің нұсқауларына сәйкес қарастырылады.

Журналдың өкілеттіктері: материалдарды жариялауға қатысты барлық мәселелерді “Қазақстан хирургиясының хабаршысы”журналының редакциясына жолдау қажет.

“А.Н. Сызғанов атындағы Ұлттық хирургия ғылыми орталығы” АҚ, Желтоқсан, 62,

Пошта индексі 050004, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Электрондық пошта: dr.gismailova@gmail.com

Тел: +7 (727) 279-99-61

Медициналық журналға жіберу үшін қолжазбаны дайындау