3. Гепатитті анықтаудағы ПТР қолдану перспективалары (әдебиетке шолу)
Мақала санаттармен байланысты
N4 Журналы (2023)
Толық мәтін
Аннотация
Мақала авторының қосымшауы
Әдебиеттер