8. Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде клиникалық токсикологияны дамыту жолдары: әдебиетке шолу
Мақала санаттармен байланысты
N3 Журналы (2023)
Толық мәтін
Аннотация
Мақала авторының қосымшауы
Әдебиеттер