6. Көп бейінді аурухананың хирургиялық бөлімшесінің 5 жылдағы динамикадағы көрсеткіштерін салыстырмалы талдау (2017-2021 ж.)
Мақала санаттармен байланысты
N3 Журналы (2023)
Толық мәтін
Аннотация
Мақала авторының қосымшауы
Әдебиеттер