2. Туыстық трансплантация кезінде бауырдың КТ-волюметриясын оңтайландыру әдісі
Мақала санаттармен байланысты
N3 Журналы (2023)
Толық мәтін
Аннотация
Мақала авторының қосымшауы
Әдебиеттер